Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej

 

BIOLOGIA
 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DO PROGRAMU PULS ŻYCIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DO PROGRAMU PULS ŻYCIA - WSTĘP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DO PROGRAMU PULS ŻYCIA - KLASA 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DO PROGRAMU PULS ŻYCIA - KLASA 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII DO PROGRAMU PULS ŻYCIA - KLASA 3

 

CHEMIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII cz I.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII cz II.

  

FIZYKA

 

GEOGRAFIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII

HISTORIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII – KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII – KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII – KLASA III

 

 

JĘZYKI OBCE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

  

MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI - KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI – KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI – KLASA III

 

MUZYKA

 

PLASTYKA

 

RELIGIA

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

 

INFORMATYKA

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA II

  

 WYCHOWANIE FIZYCZNE